Oficiální webové stránky Kultury města Choceň
 
 

AKTUALNI

 

Z důvodů mimořádných opatření Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ruší KZM města Chocně termíny všech kulturních akcí do odvolání. Včetně kina Máj.

Od soboty 14. 3. 2020 je zakázána přítomnost veřejnosti v turistických informačních centrech.

IC JE PRO VEŘEJNOST UZAVŘENO

Volejte na: 465 461 948, 465 461 949,

 

pište na: lucie.brozkova@chocen-mesto.cz,

jana.havelkova@chocen-mesto.cz.

 

KALENDÁŘ AKCÍ CHOCEŇ 2020

leden

25. 1. 2020 - 48. ročník Zámecký okruh a 4. ročník Memoriálu Dráži Novotné                           

        - plavecká soutěž otužilců

Tichá Orlice – u zámku

pořádají: Zimní plavci Choceň

 

únor

22. 2. 2020 – Mezinárodní den průvodců

- prohlídky městem s průvodcem

po městě Choceň

pořádá: OA a SOŠ CR Choceň

 

22. 2. 2020 - Choceňský masopust

- masopustní veselice, průvod masek, zabijačkové hody, hraje Choceňačka

Tyršovo náměstí

pořádá: Město Choceň a Obec baráčníků

 

březen

1. března 2020 – Zima končí, jaro začíná

- dětský karneval

Panský dům

pořádá: TJ Sokol Choceň

 

28. 3. 2020 - XX. Vodácký den                                                                      

- buben na Tiché Orlici, biograf v kině Máj, ples v Panském domě

pořádají: Vodáci Choceň

 

 duben                                                                                      

3. - 26. 4. 2020 – Malujeme pro Zemi

- výstava výtvarných prací na téma Den Země

Orlické muzeum

pořádá: ČSOP Spongilit a Orlické muzeum

 

18. 4. 2020 - 46. ročník Večer trampských písní

- sál Panského domu

pořádá: TO Kamarádi Choceň

 

23. 4. 2020 – Sokolská akademie

- akademie v rámci oslav 150. výročí založení TJ Sokol

Panský dům

pořádá: TJ Sokol Choceň

 

25. 4.  - 7. ročník Orlice Cup

- extrémní závod: běh, MTB XC, voda

- start: softbalový stadion

pořádá: Czech Project Management z.s.

 

25. 4. 2020 - Turistický pochod ke Dni Země                             

- pořádá: ČSOP Spongilit Choceň

 

30. 4. 2020 – Choceňské čarodějnice

- program pro děti, opékání

Ostrov – za kinem Máj

pořádá: Město Choceň

 

květen

1. 5. 2020 - Dechovka na zámku

 

- vystoupení dechových orchestrů

 

nádvoří zámku

 

pořádá: ZUŠ Choceň

 

10. 5. 2020 - 43. ročník Běh choceňskými sady  

- běžecký závod pro děti i dospělé

Zámecký park

pořádá: Lyžařský oddíl Choceň

 

14. 5. 2020 - ZUŠ OPEN

 

- ZUŠ ve městě, město v ZUŠce! 

Ostrov - za kinem Máj

pořádá: ZUŠ Choceň

 

15. 5. – 16. 5. 2020 - 19. ročník Cykloglacensis

- propagační cyklojízda česko-polským příhraničím

start: Tyršovo náměstí

pořádá: Region Orlicko-Třebovsko

 

 16. 5. 2020 – OstroFest

- vystoupí choceňské kapely a hosté

Ostrov – za kinem Máj

pořádá: Město Choceň

 

22. 5. 2020 - Muzejní noc na choceňském zámku

- komentované prohlídky, koncerty ZUŠ v kapli, výtvarné dílny ZŠ sv. Čecha

Orlické muzeum

pořádá: Orlické muzeum a ZUŠ Choceň

 

31. 5. 2020 - 22. ročník Jazzový festival

- festival jazzových orchestrů

nádvoří zámku

pořádá: ZUŠ a Město Choceň

 

červen

červen 2020 – Výstava k 150. výročí založení TJ Sokol

- Orlické muzeum

 

pořádá: TJ Sokol Choceň

 

červen 2020 - Dětský den

- dětská akce pro malé i velké

Ostrov – za kinem Máj

pořádá MC Kamínek a RC Beránek

 

3. 6. – 6. 6. 2020 - Skorofestival tance

- přehlídka scénického tance  

nádvoří zámku

pořádá: Klub přátel umění a ZUŠ

 

21. 6. 2020 - Den hudby

- koncerty

nádvoří zámku

pořádá: ZUŠ a Klub přátel umění

 

červen 2020 – Svatojánský bál

- benefiční večer

Ostrov – za kinem Máj

pořádá: Živá Choceň

 

26. 6. 2020 – Choceňské vítání léta

- hudební akce

Ostrov – za kinem Máj

pořádá: Město Choceň

 

červenec

11. 7. 2020 - Choceňský Countrybál - 11. ročník

- festival folk a country kapel

zámecký park

 

srpen

15. 8. 2020 - Pivní slavnosti – 19. ročník

- tradiční letní hudební akce, bohaté občerstvení

park Peliny

pořádá: Město Choceň

 

21. 8. – 23. 8. 2020 - Slowpitch – 26. ročník

- slowpitchový turnaj, pivní štafeta, večerní program

baseballový a softballový areál

pořádá: Softball & Baseball klub Orlice Choceň

 

29. 8. 2020 – Oslavy 150. výročí založení SDH Choceň

Ostrov – za kinem Máj

pořádá: SDH Choceň

             

září

4. – 6. 9. 2020 – Výstava železničních modelů a kolejišť  - 13. ročník

- výstava modelových kolejišť, železničních modelů, diorámat, historických exponátů, fotografií,

Sičova drobná železnice

Orlické muzeum Choceň

pořádá: Společnost přátel železničního modelářství a železnice, Orlické muzeum

 

11. 9. 2020 - Afrika fest – 15. ročník

Ostrov za kinem Máj

pořádá: Skauti Choceň

 

13. 9. 2020 – Mladá dechovka na zámku – 5. ročník

- festival dechových hudeb mladých

nádvoří zámku

pořádá: KPU Choceň

 

25. 9. – 27. 9. 2020 – 34. výstava hub

- výstava hub, fotografií a poštovních známek s tématikou hub

Orlické muzeum Choceň

pořádá Mykologický klub Choceň

 

26. 9. 2020 – Choceňský Food festival

- festival jídla a pití

Ostrov – za kinem Máj

pořádá: Město Choceň

 

říjen

24. 10. 2020 – Den turistických informačních center

- v tento den malý dárek pro všechny návštěvníky

Informační centrum

pořádá: Informační centrum Choceň

 

listopad

3. 11. 2020 - XV. Choceňské světýlkování

- soutěž o nejhezčí vlastnoručně vyrobené světýlko, pohádka, průvod s lampiony do parku Peliny, ohňostroj

Ostrov - za kinem Máj

pořádá: DDM a Město Choceň

 

listopad 2020 – Koncert pro Cecílii

- koncert Malé dechové hudby Choceň

sál Na Rychtě

pořádá: KPU Choceň

 

27. - 28. 11. 2020 - Adventní jarmark

- tradiční předvánoční akce, ukázky řemesel a prodej výrobků

Orlické muzeum

pořádá: Orlické muzeum Choceň

 

29. 11. 2020 – Choceňská adventní neděle

- hudební program, vánoční občerstvení, rozsvícení vánočního stromu

Tyršovo náměstí

pořádá: Město Choceň

 

prosinec

50. ročník Napříč Chocní a 10. ročník Memoriálu Jaroslava Doležala

       - plavecká soutěž otužilců

Tichá Orlice – park Peliny

pořádají: Zimní plavci Choceň

 

28. ročník Malá cena Velké Verandy

- lesní kros

pořádá: KOB Choceň

 

5. 12. 2020 - Mikulášský jarmark, Andělé, čerti a Mikuláš

- tradiční vánoční jarmark s řemeslnými výrobky, malá mikulášská nadílka

Tyršovo náměstí

pořádá: Město Choceň

 

Koncert duchovní hudby

- vánoční koncert

kostel sv. Františka Serafínského

pořádá: ZUŠ Choceň

 

23. 12.  2020 - Zpívání koled u vánočního stromu, Betlémské světlo

- společné zpívání vánočních koled, skautky a skauti přinesou Betlémské světlo - symbol míru, přátelství a klidu

Tyršovo náměstí

pořádá: ZUŠ a Město Choceň

 

31. 12. 2020 - Silvestrovská dopolední veselice, ohňostroj

- hraje Choceňačka a Kantorský dixieland, občerstvení

Tyršovo náměstí, dolní bubny na Tiché Orlici

pořádá: Město Choceň

     
 
 

Copyright © 2010 Kulturní zařízení města Choceň | Powered and created by PIXEL DESIGN | XHTML 1.0 | CSS 2