k

Choceň - Potenciál urbanistického rozvoje města

Město Choceň, Orlické muzeum Choceň a ateliér Michala Kohouta a Davida Tichého Fakulty architektury ČVUT v Praze vás zvou na výstavu:

Choceň - Potenciál urbanistického rozvoje města

Práce studentů architektury a urbanismu se věnují vizi i limitům rozvoje města. Ukazují jak zkvalitnit veřejná prostranství, jak  využít potenciál prostoru u řeky, jak přistoupit k prázdným pozemkům uvnitř hranic města, jak vyřešit komplikovaná území, i kam až a jak se město může do budoucna rozvíjet.
Cílem studentských projektů bylo navrhnout celkovou vizi udržitelného rozvoje města založenou na pochopení a vztahu zástavby vůči okolní krajině i stávajícím hodnotám města.

Vernisáž výstavy se koná ve středu 23. června v 18 hodin.

8. září od 17 hodin proběhne prezentace studentů a debata s veřejností

Výstava se nachází v prostoru bývalého Zámeckého knihkupectví. Vstupenky lze zakoupit na pokladně Orlického muzea v 1. patře zámku.

Tečky

kultura

mapa

Poznejte místa a prostory kultury
v Chocni a okolí

Prohlédněte si interaktivní mapu zájmových míst Chocně.

zobrazit mapu 

mapa