Oficiální webové stránky Kultury města Choceň
 
 

Kulturní zařízení města Choceň

Adresa:
Jungmannova 137
565 01 Choceň

Tel.:
465 461 935

E-mail:
josef.horacek@chocen-mesto.cz
jindriska.seichersteinova@chocen-mesto.cz

 

Vážení spoluobčané,

zveme Vás

na 3. ročník MISTRŮ CHOCEŇSKÝCH

Slavnostní vyhodnocení se uskuteční

v neděli, 4. února 2018, ve 14 hodin,

v obřadní síni Městského úřadu v Chocni

 

Oceněni budou

Pan Čeněk Mužík, in memoriam

Pan Václav Macháň

Pan Jiří Švadlena


Čeněk Mužík

Čeněk / Vincenc Mužík se narodil roku 1906 v Morašicích u Litomyšle. Navštěvoval měšťanskou školu v Chocni, poté se učil zedníkem u místního stavitele Josefa Nováka.  Následně vystudoval průmyslovou školu stavební v Jaroměři, kde se naučil pracovat s plány i rozpočty staveb.  Po studiu pracoval jako kreslič v několika kancelářích, až se dostal k architektu Karlu Řepovi do Pardubic, který ho doporučil k dalšímu studiu architektury. V roce 1930 byl Čeněk Mužík přijat na Uměleckoprůmyslovou školu v Praze do ateliéru Otakara Novotného. Praxi také získal prací u významných architektů té doby, B. Feuersteina, J. K. Říhy, K. Honzíka a J. Havlíčka. Zde se seznámil s moderní avantgardní architektonickou tvorbou a osvojil si pojetí a tvarosloví funkcionalismu. V roce 1932 se oženil a s manželkou přestěhoval do Chocně. Vychovali čtyři děti; Evu, Čeňka, Jana a Růženu. Přestavěl také dům své tchyně, paní Marie Novákové, ve Fügnerově ulici a přizpůsobil ho velké rodině, potřebám projekční kanceláře a častým návštěvám přátel.

Choceň se tou dobou rychle rozvíjela a bohatší obyvatelé si chtěli postavit dům, který by vyhovoval modernímu stylu bydlení. Mladý architekt začal dostávat zakázky, v nichž mohl uplatnit své originální nápady. Na projektech spolupracoval s objednavateli tak, aby vznikly stavby přesně na míru. Už v roce 1930 vyhrál soutěž na stavbu Obchodní školy a Obchodní akademie. 

Rysy funkcionalistické architektury se promítají i do soukromých zakázek, Čeněk Mužík je však doplňuje elegantními detaily. Tvoří na nábřeží dům Bohumila Malého ve stylu venkovské usedlosti a další zajímavé rodinné vily (např. Láskova v Krawcově a Prchalova v Jiráskově ulici).

Věnoval se také projektům víceúčelových městských domů na rohu Masarykovy a Kollárovy ulice nebo opět v ulici za sokolovou. Z jeho ateliéru pochází také původní stavba domova důchodců a Staňkova sanatoria (dnešní poliklinika). Pro Choceň zpracoval celkem 60 projektů, z nichž se většina realizovala. Jeho stavby můžeme vidět také v dalších městech: Vysokém Mýtě, Ústí nad Orlicí, Cerekvici nad Loučnou, Hrochově Týnci i Hradci Králové. Je také autorem souboru staveb v Polici nad Metují  - Kolárova divadla, základní školy a bytových domů.

 Z jeho vlastní projektové kanceláře se po roce 1948 stalo středisko Stavoprojektu Pardubice, které úspěšně vedl. To se postupně rozrůstalo a transformovalo do známé projektové organizace.

Do podoby našeho města se tak architekt Čeněk Mužík zapsal nesmazatelně. Málokteré město se může pochlubit tolika krásnými funkcionalistickými stavbami.   

 

Václav Macháň

Pan Václav Macháň se narodil v roce 1921 v Čermné nad Orlicí. Od roku 1969 se profesionálně věnuje malířství. Uspořádal více než 80 samostatných výstav a účastnil se mnoha kolektivních. Jeho díla jsou zastoupena v galeriích v Hradci Králové, Pardubicích, Náchodě, Vysokém Mýtě a v dalších. V soukromých sbírkách jsou jeho obrazy v několika zemích Evropy, v USA a v Kanadě.

Pan Macháň se věnuje zejména krajinomalbě, ve které kombinuje krajinné, rostlinné a architektonické prvky. Jeho figurální malba je především oslavou ženy. Svoje místo mají v tvorbě pana Macháně i zátiší.

Výtvarný výraz pana Václava Macháně je výsledkem dlouholeté poctivé snahy. Nepodléhá stylovým proměnám, nenechává se strhnout pravidly nových směrů. Je pro něj charakteristická střídmost, vědomí pevného řádu a cit pro výtvarnost podání.

O své práci pan Václav Macháň říká:“ Obrazy nevymýšlím, zásadně se opírám o realitu. Každý obraz žije svým způsobem, vlastní barevností, určitou náladou.  Snažím se, aby pocit z nich byl silný, aby působily klidem a svojí vnitřní monumentalitou.“

 

Jiří Švadlena

Pan Jiří Švadlena se narodil v roce 1946 ve Vysokém Mýtě. Celý život pracoval ve stavební projekci. Ocenění dostává za dlouholetou trenérskou činnost v Klubu orientačního běhu v Chocni. Mnozí jeho svěřenci dosahují v tomto sportu vynikajících výsledků v oblastních i celorepublikových závodech. Úspěšně se zúčastňují i závodů na celoevropské úrovni.

Sám Jiří Švadlena je doposud aktivním orientačním běžcem. V oblastních a celorepublikových soutěžích obsazuje pravidelně medailová umístění. Úspěšný je i na mistrovstvích světa veteránů.

     
 
Chcete pravidelně zasílat aktuální informace o kulturním dění v Chocni?
Kultura Města Choceň
 
Aktuální články a novinky
 
Anketa pro návštěvníky
Budete navštěvovat letní kino v Chocni, pokud bude?
Celkem hlasovalo 2353 návštěvníků
 
 

Copyright © 2010 Kulturní zařízení města Choceň | Powered and created by PIXEL DESIGN | XHTML 1.0 | CSS 2