Oficiální webové stránky Kultury města Choceň
 
 

Projekt rodinných a seniorských pasů

PREZENTACE PROJEKTU SENIOR PAS
Princip projektu a držitelé
Senior pas jsou projektem Jihomoravského kraje a vznikl pro podporu seniorů.
Podstatou projektu je vytvoření sítě míst, kde budou poskytovány slevy na výrobky
a služby držitelům karet Senior pas. Držitelem karty může být osoba ve věku 55 let
a více. Zapojení do projektu je bezplatné. Registrace probíhá prostřednictvím
webových stránek (www.seniorpasy.cz), telefonicky na čísle 543 211 254 nebo
zasláním registračního letáku na adresu kontaktního centra: Senior pas, Mendlovo
nám. 1a, Brno 603 00.
Poskytovatelé projektu Senior pas
Poskytovatelem projektu se může stát subjekt, který provozuje svou činnost na
území ČR a smluvně se zaváže k poskytování slev. Informace o zapojení jsou
dostupné na webových stránkách (www.seniorpasy.cz) a na kontaktním telefonním
čísle. Poskytovatel si volí z předem daných úrovní slev. Kromě celoroční slevy je
možné poskytovat také sezónní nebo bonusovou slevu, které jsou časově omezeny.
Celoroční sleva je povinná, bonusová a sezónní sleva jsou volitelné.
Poskytovatelé projektu jsou označeni logem projektu Senior pas a jsou uvedeni
v databázi poskytovatelů slev, která je umístěna na webových stránkách projektu.
Slevová karta a její využití
Jedná se o obdobu plastikové věrnostní nebo slevové karty bez elektronického pásku.
Slouží jako průkaz opravňující držitele čerpat slevy v rámci slevového systému. Karta
je vystavována na jméno držitele a má neomezenou platnost. Poskytovatel je
oprávněn požadovat průkaz totožnosti, aby si ověřil shodu s informacemi na kartě
a tím i oprávněnost čerpání. Karta je nepřenosná! Sleva se vztahuje pouze na
držitele. Po zapsání doručené registrace je držiteli karta doručena do 6 týdnů poštou
spolu s informacemi o způsobu použití.
Registrační údaje pro držitele
1. Jméno a příjmení
2. Adresa trvalého bydliště včetně PSČ
3. Telefon, email – vhodné pro rychlejší komunikaci v případě nejasností.
Uvedním e-mailu získá držitel možnost získávat pravidelné informace o
projektu (pozvánky na akce, informace o poskytovatelích, novinky v projektu
apod.)
Adresa kontaktního centra
Koordinaci a řízení projektu zajišťuje společnost Sun Drive Communications s.r.o.
(www.sundrive.cz).
SENIOR PAS, Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno, e-mail: info@seniorpasy.cz, tel.:
543 210 790.

     
 
Chcete pravidelně zasílat aktuální informace o kulturním dění v Chocni?
Kultura Města Choceň
 
Aktuální články a novinky
 
Anketa pro návštěvníky
Budete navštěvovat letní kino v Chocni, pokud bude?
Celkem hlasovalo 1990 návštěvníků
 
 

Copyright © 2010 Kulturní zařízení města Choceň | Powered and created by PIXEL DESIGN | XHTML 1.0 | CSS 2